Producten & diensten

Eis ergon voert vooral opdrachten uit voor brandweerorganisaties en veiligheidsregio‘s en is actief in de zorg.


Organisatieadvies en interimoplossingen voor brandweerorganisaties & veiligheidsregio’s waarbij op projectbasis een programma-, of projectmanager of een projectleider op basis van detachering ingezet kan worden.

Eis ergon beschikt (onder andere) over deskundigheid op de volgende gebieden:

  • Opzet van mono– en multidisciplinaire (meerjaren) beleidsplannen voor veiligheidsregio’s;

  • Thematische invulling regionale projecten op basis Regionaal Risicoprofiel;

  • Opzet kennisdossiers veiligheidsthema’s multi disciplinaire coördinatieplannen voor veiligheidsregio’s;

Betuweroute

  • Netcentrisch werken/informatiemanagement;

  • Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), mono– & multidisciplinair:

  • instructie en training en onafhankelijke toetsing;
  • opleidingsvormen op maat (blended learning);
  • opleiding crisisteams en commandoteams plaats incident;
  • virtual reality trainingen;
  • observatie en evaluatie (grootschalige) oefeningen.